Previous Page  7 / 417 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 417 Next Page
Page Background

263 Berna ÖZTÜRK

Sözleşmenin Devri /

Transfer

of

Contract

297 A. Füsun ARSAVA

AB’nin Yasama Tasarruflarına Karşı Bireyleri Korumaya Matuf Merkezi Koruma

Mekanizması /

Central Protection Mechanism for Individuals Directed Towards

Safeguard Against Legislative Acts of EU

307 Ahmet M. GÜNEŞ

Avrupa Birliği’nin Temel Değerleri Üzerine /

On

the Fundamental Values of

European Union

341 Halid ÖZKAN

İnsansız Hava Araçlarının/Drone’ların Türk Sivil Havacılık Hukukuna Göre Statüsü,

Unsurları ve Ceza Hukuku Boyutuyla Güncel Sorunlar /

The Status and Elements

of Unmanned Aerial Vehicles / Drones According to the Turkish Civil Aviation Law

and Current Problems with Criminal Law Dimension

387 Kutluhan BOZKURT

Geri Kabul ve Vize Serbestisi Anlaşması /

The Readmission Agreement

And Visa Liberation Agreement

MAKALELER

/ ARTICLES

409 Başar YALTI

Türbanlı Yargıç Olur mu?