Previous Page  10 / 393 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 393 Next Page
Page Background

TBB Dergisi 2016 (126)

Başkan’dan

9

Bu terör örgütünün yıllar içerisinde sinsice verdiği ve en sonunda

kanlı darbe teşebbüssüyle yol açtığı büyük zararı hep birlikte gidere-

ceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Öte yandan unutulmamalıdır ki, bu hain darbe girişimi vatandaş-

larımızın bir bütün olarak karşı durması sonucunda püskürtülmüştür.

Bundan sonra her vatandaşımızın, özellikle her siyasetçinin ve kanaat

önderinin ayrıştırıcı ve halkı birbirine düşürmeye yönelik provokas-

yonlara karşı her zamankinden daha dikkatli olması gereklidir.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğün-

den, Cumhuriyetimizin ilke ve değerlerinden, demokratik, laik, sosyal

hukuk devletinden ve bunun güvencesi olan kuvvetler ayrılığı ilkesin-

den; adil yargılanma hakkının temel şartı olan yargı bağımsızlığından

ve bağımsız savunmadan yana mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdü-

receğimizi bir kere daha ifade ediyoruz.

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı