Previous Page  3 / 437 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 437 Next Page
Page Background

Sahibi

/ Owner

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu,

Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Sorumlu Müdür

/ Managing Director

Av. İzzet Güneş Gürseler, TBB Genel Sekreteri

Yayından Sorumlu Başkan Yardımcısı

/ Vice-

President Head of the Publishing Department

Av. Başar Yaltı

Genel Yayın Yönetmeni

/ Executive Editor

Av. Özlem Bilgilioğlu

Eşgüdüm Kurulu

/ Board of Coordination

Av. Başar Yaltı, TBB Başkan Yardımcısı

Av. İzzet Güneş Gürseler, TBB Genel Sekreteri

Av. Sabri Erdal Güngör, TBB Sayman Üye

Av. Özlem Bilgilioğlu

Yayın Kurulu

Özlem Bilgilioğlu

Ali Acar

Gizem Özkan

Musa Toprak

Danışma Kurulu

/ Board of Advisors

Prof. Dr. Rona Aybay

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz

Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Erdal Onar

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez

Galatasaray Ü. Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Durmuş Tezcan

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Erdener Yurtcan

Türkiye Barolar Birliği Dergisi hakemli bir dergidir. /

Türkiye Barolar Birliği Dergisi (Union of Turkish Bar

Associations Review) is a refereed review.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin yayın dili Türkçe’dir.

İki ayda bir (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım

aylarında) yayımlanır. / Issued bimonthly (January,

March, May, July, September, November).

Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler

yalnızca yazarlarına aittir. / Articles published in these

series express solely the views of the authors.

Dergide yayımlanan yazılar, kaynak gösterilmeden

başka bir yerde yayımlanamaz. / Articles published in

these series can not be republished without citation.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi TÜBİTAK - ULAKBİM

Hukuk Veri Tabanında dizinlenmektedir. / Türkiye

Barolar Birliği Dergisi (Union of Turkish Bar

Associations Review) is being permanently indexed

in TÜBİTAK - ULAKBİM law database.

İletişim Adresi

/ Communication Address

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Yayın İşleri Mudürlüğü

Oğuzlar Mah. Av. Özdemir Özok Sokağı No: 8

06650 Balgat - ANKARA

Tel: (0312) 292 59 00 (pbx) Faks: (0312)286 55 65

web:www.

barobirlik.org.tr

e-posta:

yayin@barobirlik.org.tr

Abonelik

/ Subscription

Yıllık abone bedeli: 75 TL.

Sayfa Tasarımı ve Ofset Hazırlık /

Page Design and Offset Preparation

Türkiye Barolar Birliği Yayın İşleri

Basım Yeri

/ Printed by

Şen Matbaa (0312) 229 64 54 - 230 54 50

Özveren Sokağı 25/B Demirtepe - Ankara

www.senmatbaa.com

Basım Tarihi /

Printing Date :

24. 10. 2016