Previous Page  8 / 437 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 437 Next Page
Page Background

başkan’dan

Değerli Meslektaşlarım,

Her birimizin dünya görüşleri, siyasi düşünceleri farklı farklı ola-

bilir. Ancak hepimizin ortak paydası hukukun üstünlüğü ilkesidir.

Üzerimizdeki büyük sorumluluk, 79 milyon vatandaşımızı adalet

paydasında buluşturmaktır. Bu amaçla Türkiye Barolar Birliği ve

barolarımız, tüm siyasi partilere ve topluma “kutup yıldızı” olma

görevini üstlenmiştir.

Olağanüstü hal kapsamında yürütülen soruşturmalardaki hak ih-

lallerine ilişkin çeşitli vesilelerle yaptığımız uyarıları topluca bir kez

daha dile getirdiğimiz yazımızı, her bir avukatın doğru yönü gösteren

“kutup yıldızı” olduğu düşüncesiyle sizlerle de paylaşmak istedim.

Burada ifade ettiğimiz her hususun, sizlerden aldığımız güçle, kararlı

ve ısrarlı takipçisi olmaya devam ediyoruz.

Özetle, şu hususların altını çizmeyi gerekli görüyorum:

Adil yargılama olmaksızın suçluyla suçsuz birbirinden ayrılamaz.

Avukat olmadan veya avukatın yetkileri sınırlanarak adil yargıla-

ma olmaz.

Terör örgütleriyle mücadelede başarı sağlanması için adil yargı-

lanma hakkına azami özen gösterilmelidir.

Avukatın süreçten dışlanmasına neden olacak hiçbir hukuksuzlu-

ğa hoşgörü gösterilmemelidir. Aksine bir uygulama öncelikle gerçek

suçlulara ve terör örgütlerine yarar.

Hepinize esenlik ve mesleki faaliyetlerinizde kolaylıklar dilerim.

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı