Previous Page  6 / 545 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 545 Next Page
Page Background

İ Ç İ NDE K İ L E R

/ CONT ENT S

7 BAŞKAN’DAN /

FROM THE PRESIDENT

HAKEMLİ MAKALELER

/ REFEREED ARTICLES

9 Çiğdem ÇIMRIN

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü Bakımından Devletlerin Pozitif

Yükümlülüğü/

On Positive Obligations of the States Regarding the Freedom of

Assembly and Demonstration

39 Yasin AYDOĞDU

Türk Hukukunda Siyasi Haklar ve Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi

Suçu/

Political Rights in Turkish Law and Crime of Preventing the Use of Political

Rights

73 Gökhan Yaşar DURAN

Askerî Ceza Hukukunda Yoklama Kaçağı, Bakaya, Saklı Suçu (Asck M.63) /

The

Crime of the Evasion of Military Registration, Evasion of Enlistment, and Being

Hidden in the Military Criminal Law (Article 63 Of The Mpc)

149 Yaprak ÖNTAN

İstinaf Kanun Yolunda Bozmanın Sirayeti Sorunu/

The Problem Regarding the

Extensive Effect of the Reversal of Judgement in the Appeal Process

159 Adil Sakran Zine el ABDİN

Birleşik Devlet Modeli Olarak Irak Uygulaması /

Iraq’s Application as a United

State Model

169 Can AZER

KKTC İdari Yargısında İstinafa Genel Bir Bakış /

An Overview of the Administrative

Appeal System in TRNC

187 Abdullah ÖMERCİOĞLU

Vergi Mahkemesinin Vergi Kabahatleri Bakımından Kısmi Kabul İçeren İdari

İşlem Niteliğindeki Kararları /

Tax Court Decisions Including Partial Accept on

Administrative Act in Terms of Tax Misdemeanors

203 Ebru CEYLAN

Yeni Türk Medeni Kanunu’nda Aile Konutunun Önemi /

The Importance of Family

Home in the New Turkish Civil Law

231 Şafak PARLAK BÖRÜ

Mülkiyetin Teminat Amacıyla İnançlı İşlemle Devri /

The Alienation of Ownership

for Purpose of Guaranty