Previous Page  7 / 545 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 545 Next Page
Page Background

273 Emel BADUR / Gamze TURAN BAŞARA

Terörle Mücadele Kanunu’nda Düzenlenen Yeni Bir Tasarruf Yetkisi Kısıtlaması

Şerhi /

A New Annotation on Power of Disposition as Regulated with the Anti-

Terrorism Law

307 Barış BAHÇECİ

Ticari Kredilerde Temerrüt Faizi Oranının Sözleşme Eliyle Bankaların İnisiyatifine

Bırakılması Sorunu /

The Problem of Leaving the Determination of the Default

Interest Rate to the Banks via Contracts in Commercial Loans

349 Hasan DURSUN

(Marksist Kuram Açısından) Kapitalist Düzende Ücret ve Kuramın Görüşlerinin

Türkiye’deki Asgari Ücrete Yansımaları /

(From the Marxian Theory) Wage in the

Capitalist System and the Reflection of the Theory’s Ideas on the Minimum Wage

in Turkey

413 Yavuz YAYLA

Küresel Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği: Uluslararası ve Ulusal Yasal

Düzenlemeler ve Ampirik Göstergeler /

Child Labour in Turkey and Global World:

International and National Legislations and Empirical Indicators

437 Can YAVUZ

Amerika Birleşik Devletleri Yüce Mahkemesi /

Supreme Court of the United States

481 Fatih KESKİN

Temsili Demokrasinin Krizi ve Alternatif Politik Model Arayışı Olarak “5 Yıldız

Hareketi”

The Crisis of Representative Democracy and the “5 Star Movement” as

an Alternative Political Model Search

511 Murat ALTUN/ Ahmet SAYER / Abdulkadir BARUTÇU

Yargı Kararları, KamuGörevlileri Etik KuruluKararları ve İlgili Mevzuat Perspektifinde

İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) /

Psychological Harassment In Workplace

(Mobbi̇ng) within Judicial Decisions, Decisions of the Council of Ethics for Public

Services and Perspective of Relevant Legi̇slati