Previous Page  9 / 545 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 545 Next Page
Page Background

8

Başkan’dan

Cumhurbaşkanının aynı zamanda siyasi parti üyesi ve genel baş-

kanı olmasına izin veren teklif, Anayasa Mahkemesi’nin de çoğunluk

üyesinin (15 üyeden 10’unun) partili Cumhurbaşkanı tarafından belir-

lenmesi sonucuna yol açacaktır.

Öte yandan, Anayasa değişikliği teklifi, siyasi partiler içi demok-

rasiyi sağlamaya yönelik bir düzenleme içermemekte ve milletvekili

adaylarının belirlenmesinde siyasi parti genel başkanlarının etkisini

sınırlamamaktadır. Cumhurbaşkanının aynı zamanda partisinin ge-

nel başkanı, partisinin ise Meclis’te çoğunluğa sahip parti olacağı dik-

kate alındığında, TBMM’nin yürütme organını denetlemesinin fiilen

mümkün olamayacağı görülecektir.

Tarafsız Cumhurbaşkanından partili Cumhurbaşkanına geçişi

öngören teklif, Cumhurbaşkanının, Türk Milleti’nin tamamını değil,

mensubu olduğu siyasi partiye oy veren kısmını temsil ettiği algısının

yaratılmasına neden olabilecektir.

Şu halde teklifin; kuvvetler ayrılığı yerine kuvvetler birliği getir-

meye elverişli düzenlemeleri ile partili Cumhurbaşkanına izin veren

hükmünün Anayasamızın, değişmez ve değiştirilmesi teklif edilemez

2. ve 3. maddeleri açısından da incelenmesi gereklidir.

Bu çerçevede, Anayasa değişikliği teklifine ilişkin değerlendirme-

lerimizi,

anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr

uzantılı web sitemiz üze-

rinden karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsiniz.

Saygılarımla bilgilerinize sunarım.

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı