Previous Page  15 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 405 Next Page
Page Background

14

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Cinsel Suç Faillerinin Hadım Edilmesi

cerrahi hadım daha zor bir yöntemdir.

9

Bu nedenle de kadınlar için

daha çok ışın yoluyla kastrasyon

10

tercih edilmektedir.

11

Cerrahi kastrasyonun canice işlenen cinsel suç failleri için uygu-

lanması gereken adil bir ceza yöntemi olduğunu savunanlar bulun-

maktadır.

12

Bu görüşe göre, cerrahi hadım organizmayı minimal dü-

zeyde etkilediği için çok önemli bir ameliyat değildir ve uygulanan

diğer cezalardan farklı olarak da süreklilik arz etmesi de bir avantaj

olarak değerlendirilmektedir.

13

Ayrıca, cerrahi kastrasyonun cinsel

suçları önlemede etkili olduğu ve “residivizm”

14

oranını düşürdüğü de

savunulmaktadır. Örneğin Avrupa’da cinsel suçlulara ilişkin yapılmış

olan bir çalışmada cerrahi hadım edilenlerde residivizm oranı yüzde

üç iken, cerrahi hadım edilmeyenlerde bu oran yüzde kırk altıdır.

15

Cerrahi kastrasyosyon işlemi geri dönülmez olmasına rağmen

ameliyatın etkileri gerektiğinde sokaklarda satın alınabilen testoste-

ron iğneleriyle azaltılabileceği savunulmaktadır.

16

Cerrahi hadım özellikle cinsel suçlarla mücadelede cinsel dürtü-

leri ortadan kaldıran, kişiyi sakinleştiren olumlu yönlerinin yanında

birçok olumsuz yan etkileri de bulunmaktadır.

17

Cerrahi kastrasyonun

vücut kıllarında dükülme veya azalma, deride sarkıklık, göğüslerde

büyüme, kalp ve solunum hastalıkları gibi ciddi yan etkileri olabil-

mektedir.

18

9

Erhan Temel, “Hadımlaştırma Operasyonlarından Dolayı Alman Hukukunda So-

rumluluk” Ankara Barosu 3. Sağlık Hukuku Kurultayı 7-8 Mayıs 2010, Ankara,

s.117.

10

Işın yoluyla kastrasyonda bedene ya da testislere bir defa ya da sürekli olarak ışın

verilmesiyle ya da uterusa bir radium sondası yerleştirilerek gerçekleştirilen bir

yöntemdir. Bu yöntem kadınlarda başarılı sonuçlar doğurmasına karşın erkekle-

rde başarılı bir sonuca ulaşılması ışının dozajına bağlıdır. (Temel, s.117.)

11

Bkz Temel, s.117.

12

Ataç, s.171.

13

Bkz Ataç, s.171; Akbaba,Anayasl Yöntem -1 s.8.

14

Residivizm, önceden bir suç işlemiş kişinin tekrardan aynı tip suçu işlemesi eği-

limine denir. Örneğin, cinsel istismardan ceza almış bir kimse, söz konusu cezayı

çektikten sonra tekrardan cinsel istismar suçunu işlemesi.

15

Bkz Akbaba, “Kimyasal Hadım Yönteminin Anayasaya Uygunluğu-1”,s.8; Ataç,

s.172.

16

Yenidünya ve Yaşar, s.178; Karen Harrison, “The High-Risk Sex Offender Strategy

in England and Wales: Is Chemical Castration an Option?”

The Howard Journal of

Criminal Justice

, Vol: 46/1 2007, s.19.

17

Yenidünya ve Yaşar, s.178.

18

Elizabeth Pitula ve BernardCollege, “An Ethical Analysis of the Use of Medroypro-