Previous Page  10 / 457 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 457 Next Page
Page Background

9

Başkan’dan

Bu cümleyi anlamak için hukukçu olmaya gerek yoktur, oku-

ma yazma bilmek yeterlidir.

b)

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) eski tarihli birkaç farklı ka-

rarını örnek göstermesi, hukuksuzluğu ortadan kaldırmaz.

Kötü ya da yanlış uygulama örnek teşkil edemez. Ayrıca

YSK’nın, bırakınız Milletin en az yarısının rejimi değiştirdi-

ğine dair kaygı duyduğu bir Anayasa değişikliğini, herhangi

bir halk oylamasında bile böyle bir karar vermişliği önceden

yoktur.

c)

Bundan da önemlisi, YSK’nın, oy verme işlemi devam ederken

“mühürsüz oy pusulaları da geçerli olacaktır” diye bir duyuru

yaparak bir yandan usulsüzlüğü teşvik ettiği, diğer yandan

usulsüzlüğün tutanağa bağlanmasını önleyerek boyutlarının

tespitini imkansız kıldığı böyle bir skandal uygulaması daha

önceden yoktur.

d)

YSK, söz konusu duyuruyu yapmasından birkaç saat önce al-

dığı 559 sayılı kararda, oy pusulalarının mühürlü olmasının

önemini anlatmıştır. Daha sonra söz konusu duyuruyu yap-

mış, ancak bu duyuruda atıfta bulunduğu kararı, iki buçuk

gün sonra, 560 sayılı karar olarak açıklayabilmiştir. Bu dahi,

başlı başına pek çok soru işaretini içeren bir durumdur.

4.

Özetle,

a)

Milletin en az %50’sine göre bu Anayasa değişikliği demokra-

tik hukuk devletini ortadan kaldırmaktadır.

b)

Milletin en az %50’sine göre halk oylaması sürecinde devle-

tin tüm gücü ‘evet’ tercihi lehine kullanılarak, adalet ve eşitlik

yok edilmiştir.

c)

Milletin en az %50’si oylama ve sayım sırasında sonuca etkili

hileler yapıldığı ve YSK’nın buna sadece göz yummadığı, teş-

vik ettiği düşüncesindedir.

Burada altını çizmek istediğimiz husus, işin esası bir yana, Mille-

tin, en az yarısının yüreğini bir cendere gibi sıkan bu kaygı, öfke ve

güvensizlik duygusudur.