Previous Page  6 / 457 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 457 Next Page
Page Background

İ Ç İ NDE K İ L E R

/ CONT ENT S

7 BAŞKAN’DAN /

FROM THE PRESIDENT

HAKEMLİ MAKALELER

/ REFEREED ARTICLES

13 Volkan MAVİŞ

Türkiye’nin Hukuk ve Adalete Her Zamankinden Daha Çok İhtiyacı Var

İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım Suçu Kapsamındaki Cinsel Şiddet Fiilleri /

Acts

of Sexual Violence in the Context of Crimes Against Humanity and the Crime of

Genocide

55 Gonca EROL

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda ‘Tedbir’ /

‘Interim Measure’ in

Individual Application to the Consitutional Court

89 Uğur ARSLAN

Sigorta Dolandırıcılığı Suçu /

Insurance Fraud

119 Ersin ŞARE

Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs /

Attempt to Commit an Offence in Turkish

Criminal Law

157 Recep DOĞAN

Kadının Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetten Kaynaklanan Sığınma Hakkı /

Women’s Right to Gender Based Asylum Claims

187 Zeynep GÜDÜK

Türk Mevzuatında Çevreyi Kirletenin Hukuki Sorumluluğu /

Civil Liability of the

Polluter in the Turkish Legislation

225 Yasin SEZER

Riskli Alan İlanı ve Hukuki Sonuçları

253 Kerem ÖNCÜ

Vergi Hukukunda Tekerrür ve Tarhiyat Öncesi Uzlaşma ile İlişkisi /

Recidivism in

Tax Law and Its Relation with Conciliation Before Assessment

277 Emre SUBAŞI

Zorunlu Pay Alım Teklifi Fiyatının Şirket Esas Sözleşmesi ile Belirlenmesi

Hakkında Bir İnceleme /

An Examination Based on Mandatory Bid’s Price

Determination with Articles of Partnership