Previous Page  7 / 457 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 457 Next Page
Page Background

301 Burcu GÖRKEMLİ

Avukatlık Mesleğinde Piskolojik Taciz: Mobbing /

Psychological Harassment in

the Advocacy Profession: Mobbing

327 Nadire ÖZDEMİR

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Kararları Işığında Ahlaki Aktivist Avukat

Yaklaşımı /

Moral Activism Approach in the Light of the Decisions of the Union

of Turkish Bar Associations Disciplinary Board

341 Fatih KESKİN

Şirket Etiği ya da İtibar Yönetimi Projesi: Haklar ve Hukuk Bağlamında

Kurumsal Sosyal Sorumluluk /

Company Ethics or Reputation Management

Project: Corporate Social Responsibility in the Context of Rights and Law

357 Neşe BARAN ÇELİK

Güncel Gelişmeler Işığında Türk Vatandaşlığının İstisnai Haller Kapsamında

Kazanılması /

The Acquisition of Turkish Citizenship in Exceptional States in the

Light of Current Developments

419 Uğur BAYILLIOĞLU

Güney Çin Denizi Tahkiminde Hakemlik Mahkemesi’nin İnsanlığın Ortak Mirası

ve Diğer Devletlerin Deniz Alanlarına Sağladığı Koruma: Ada Statüsünün

Sınırlanması /

Arbitration Court’s Protection on Common Heritage of Mankind

and Other State’s Maritime Zones in the South China Sea Arbitration: Limitation

of Island Status