Previous Page  417 / 417
Information
Show Menu
Previous Page 417 / 417
Page Background

416

“Açık Artırma ile Yapılan Satışlarda Mülkiyetin Alıcıya Geçme Anı” ve “Satış İlanında Satılan ...

iki” ve “satıyorum üç”

diyerek yüksek sesle bunu etrafa duyurduktan

sonra -henüz “

sattım

” demeden- yaklaşık iki saniye sonra, davacı taraf

-1. AÇIK ARTIRMA TUTANAĞI’nda davacı vekilinin düştüğü not’tan

ve mahkemece tayin edilen bilirkişi tarafından hazırlanan raporun

dördüncü sayfasındaki fotoğraftan da açıkça anlaşıldığı gibi- 1.000.001

TL teklif etmiş, ancak davacı tarafın bu teklifi ne

tellal

ve ne de

satış

memuru

tarafından dikkate alınmamıştır.

Somut olayda, ne

tellal

ve ne de

satış memuru, tellalın

satıyorum

üç”

demesinden sonra “

SATTIM

” sözcüğünü kullanmadığı için, -yu-

karıda belirttiğimiz gibi

22

- satış tamamlanmamış ve mülkiyet alıcıya

geçmemiştir. Yapılan ihalenin “

SATTIM

” sözcüğü kullanılmadan

sonlandırıldığı, mahkemece ‘bilirkişi’ olarak atanmış olan kişinin dos-

yadaki ../…/…. tarihli BİLİRKİŞİ RAPORU’ndan da açıkça anlaşılmak-

tadır. Bu nedenle, tellalın “

satıyorum üç

” demesinden sonra, alıcıların

-tellal ya da satış memuru tarafından “

sattım

” denilmesine kadar-

yeni tekliflerini bildirme hakları mevcuttur.

23

Bu hatalı hareket -yukarıda belirttiğimiz gibi

24

- yapılmış olan iha-

lenin feshine neden olacak niteliktedir.

b)

… ... Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun …./… sayılı

satış dosyasında düzenlenmiş olan SATIŞ İLANI’nda, satışa konu ta-

şınmazın

adresi; “ ‘

… Mah.

165 Sok.

No: .. , …/….

’ yerine ‘

… Mah.

156

Sok.

No: .. , …/….

’ ” olarak belirtilmiştir.

Bu yanlışlık, -yukarıda belirttiğimiz gibi

25

- ihaleye katılımı azalta-

cağından, ihalenin feshine neden olacak bir durumdur…

22

Bknz: Yuk. dipn. 5, 13 civarı

23

Bknz: Yuk. dipn. 9 civarı

24

Bknz: Yuk. dipn. 4-15 civarı

25

Bknz: Yuk. dipn. 16-21 civarı