Previous Page  7 / 417 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 417 Next Page
Page Background

309 Özcan ALTAY

ABD Anayasal Düzeni Üzerinde Emperyal Başkanlık Gölgesi /

The Shadow of the

Imperial Presidency over the US’ Constitutional Order

339 Gizem GÜLTEKİN VÁRKONYI

Yolcu İsim Kayıtlarının Terörle Mücadele Kapsamında Yurt Dışına Yasal Aktarımı:

Avrupa Birliği Uygulamaları ve Türkiye /

Legal Transmission of Passenger Name

Records Abroad for Fighting Against Terrorism: European Union Practices and

Turkey

383 Sibel YILMAZ

“İstisna Hali” Üzerinden Bir Egemenlik Kavramı Tartışması Schmitt ve Agamben’ın

Teorileri Hakkında Bir Çalışma /

A Discussion in Terms of Sovereignty Based on

the “State of Exception” a Study on Schmitt and Agamben’s Theories

MAKALELER

/ ARTICLES

411 Talih UYAR

“Açık Artırma ile Yapılan Satışlarda Mülkiyetin Alıcıya Geçme Anı” ve “Satış İlanında

Satılan Taşınmazın Bulunduğu Sokak Numarasının Yanlış Belirtilmiş Olmasının

İhalenin Feshine Neden Olup Olmayacağı”