Previous Page  7 / 685 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 685 Next Page
Page Background

299 Ebru CEYLAN

İştirak Nafakasının Belirlenmesiyle İlgili Seçilmiş Yargıtay Kararlarının

Değerlendirilmesi /

Evaluation of Selected Supreme Court of Appeals Decisions

Concerning the Determination of Participation Alimony

325 Vildan GÖKKAYA

Ana ve Babanın Çocuğun Malları Üzerindeki Kullanma Hakkı /

Parents’ Right to

Use Child’s Property

349 Eylül Can KÖSE

TMK’nın 197. Maddesi Kapsamında Eşlerin Ayrı Yaşama Hakkı ve Hâkimin

Alacağı Önlemler /

Spouses’ Right to Live Separately and the Measures will Be

Taken by Thejudge According to Turkish Civil Code Art. 197

369 Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ

Resmi Vasiyetname /

Official Will

393 Damla SARIASLAN

Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu /

State’s

Liability for Keeping Land Registry

423 Ali Ergin ÇELEBİ

Şirketlerde Ortaklık Payı Kazanılmasının Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde

Eşlerin Malvarlığına Etkisi /

Effect of Share Acquisitions on Properties of

Spouses in the Regime of Participation in Acquired Property

449 Çiğdem Mine YILMAZ / Sevgi BOZKURT YAŞAR

Eşler Arasındaki Mal Rejimi Hükümleri Çerçevesinde Anonim Şirketlerde Bağlı

Nama Yazılı Payların İktisabı /

Acquisition of the Registered Shares within the

Scope of Marital Regimes Provisions in Joint Stock Companies

517 Fatih AYDIN

Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında Marka Hukukunda Tazminat /

Compensation in Brand Law in Industrial Property Law and Practice of Supreme

Court

577 Sinan MİSİLİ

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Uyarınca Sigortacının Sigorta Ettirene Rücu Davası /

The Insurer’s Right to

Recourse Against the Insured According to the Highways Motor Vehicles

Mandatory Liability Insurance General Conditions

649 Selmin Burcu ÖZTEKİN

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülüklere Aykırılık Durumunda İşin

Durdurulması /

The Suspension of Business in Case of Breach of Obligation of

the Occupational Health and Safety Act

677 Hakkı Mert DOĞU

Türk Spor Hukuku’nda Fair Play /

Fair Play in Turkish Sports Law