Previous Page  7 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 705 Next Page
Page Background

355 Bedia GÜLEŞ

Türk Miras Hukukunda Denkleştirme /

Equalization in The Turkish Inheritance Law

431 Vehbi Umut ERKAN

Türk Medeni Kanunu’nda Evlilik Birliği İçerisinde Kadının Ekonomik ve Sosyal

Hakları /

Economic and Social Rights of Women in The Marital Union Within

Turkish Civil Code

451 Murat AYDOĞDU / Serdar NART

İsviçre Borçlar Kanunu’nun Satış ve Eser Sözleşmelerinde Ayıp Sorumluluğuna

Yönelik Zamanaşımı Hükümlerini (Art. 210 ve 371 Or) Revize Eden 16 Mart 2012

Tarihli İsviçre Federal Kanunu’nun Değerlendirilmesi /

Evaluation of The Swiss

Federal Law Dated 16 March 2010 Which Amends Provisions of The Swiss Code of

Obligations Relating to The Period of Limitations for Defects Liability in Contracts

of Sale and Contracts of Work

487 Nuşen Pelin DALGIÇ ATABAŞ

UCP 600 Açısından Bankaların Belgelerle Bağlı Olması Kuralı /

Doctrine of

Documents in Terms of UCP 600

519 Fevzi TOPSOY

İnşaat Sigortası Teminatının Kapsamı /

Coverage of The Constructions Insurance

567 Özgür OĞUZ

Türk İş Hukuku’nda Kadın Çalışanları Koruyucu Düzenlemeler /

Protective

Regulations of Women Employees Under Turkish Labour Law

587 Süleyman Sırrı TERZİOĞLU

Uluslararası Hukuk Açısından Fırat Kalkanı Harekâtının Meşruluğu Sorunu /

The

Issue of Legitimacy of the Operation Euphrates Shield in Terms of International Law

639 Ali İbrahim AKKUTAY

Askeri Üst Uçuşlar İle Sahil Güvenlik Gemilerinin Faliyetlerinin Gayri Askeri

Statüdeki Ege Adaları Bakımından Değerlendirilmesi /

Assessment On The

Overflight of Military Aircrafts and The Activities of The Coast Guard Ships Within

The Context of The Demilitarized Status of Aegean Islands

673 Bengül KAVLAK

Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Temelinde Avrupa Birliği Hukukunda

Şirketlerin Yerleşme Özgürlüğü /

Freedom of Establishment of Companies Under

European Union Law On The Basis of The Decisions of The Court of Justice of The

European Union