Previous Page  9 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 705 Next Page
Page Background

8

Başkan’dan

İNSANLARIN YAŞAM HAKKI TEHLİKEDEDİR.

Güç kullanma yetkisi sadece devlete aittir. Devlet tarafından bile

hukukun evrenselleşmiş ilkelerine uygun kullanılması gereken bu

yetki, peşinen ve hiçbir kayıt ve şarta tabi tutulmaksızın başkaları-

na devredilemez. Oysa bu düzenleme, bazı kişilerde devlete ait güç

kullanma yetkisinin kendilerine geçtiği algısı yaratmaya elverişlidir.

Bu algının verdiği sorumsuzluk, önünü alamayacağımız, sonuçlarını

kestiremeyeceğimiz bir şiddet dalgasına sebebiyet verebilir. İşin şakası

yoktur.

Küresel ve bölgesel çeşitli güç odaklarının Türkiye üzerine pek

çok senaryo yazdığı ve uygulamaya çalıştığı apaçık ortada iken, bizi

kardeş kavgasına sürükleyebilecek böyle bir düzenlemenin sonuçları-

nın, yetkili makamlarca öngörülmemiş olduğuna inanmak istiyoruz.

Bu sebeple;

Sayın Cumhurbaşkanı’nı ve Bakanlar Kurulu’nu 696 Sayılı KHK’yı

geri çekmeye davet ediyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin konuyu, milli bir mesele olarak,

siyasi parti kaygılarının üzerinde ve acilen ele almasını diliyoruz.

Anayasa Mahkemesi’nin yirmi altı yıllık içtihadına sahip çıkarak

OHAL ile ilgili hiçbir hüküm içermeyen bu kararnameyi iptal etmekle

görevli olduğunu halkımızın bilgisine sunuyoruz.

Üzerine oynanan tüm senaryoları yüksek öngörüsüyle boşa çı-

kartmış olan Türk Milleti’nin doğru bilgilendirildiği taktirde sağdu-

yusunun galip geleceğine, bu düzenlemenin yukarıda sıraladığımız

yollardan biri kullanılarak ortadan kaldırılmasını sağlayacağına gü-

veniyoruz.

Türkiye Barolar Birliği’nin ve barolarımızın Milletimizi doğru bil-

gilendirmeye devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Adına

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU