Türkiye Barolar Birliği Dergisi 136.Sayı

410 Menfi Tespit Davalarında “Takibin Durdurulması” İçin Borçlu Tarafından Yatırılan ... Kostakoğlu C., Banka Kredileri, Tüketici ve Konut Kredileri ile Kredi Kartlarından Doğan Uyuşmazlıklar “İtirazın İptali ve Tespit Davaları” , 8. Baskı, 2016 Kuru B., Hukuk Muhakemeleri Usulü, 2001, C:V ; İcra ve İflas Hukuku, 1990, C: 2 ; İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2013, 2. Baskı ; İcra ve İflas Hukukunda Menfi Tespit ve İstirdat Davası, 2003 Muşul T., İcra ve Hukuku, 6. Baskı, C:1 ; Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, 2. Baskı, 2016 Öktemer S., Menfi Tespit Davası (Ad. Der. 1972/8-9 s:581) Postacıoğlu İ., İcra Hukuku Esasları, 1982 ; İflas Hukuku İlkeleri, 1978, C:1 ; Sunar G., İcra Hukukunda İcra Tazminatı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 1995 ; İcra-İflas Hukukunda Şikayet, 1986 Tanrıver, S., İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, 1996 Türk, A., Maddi Hukuk ve İcra-İflas Hukuku Yönleriyle Menfi Tespit Davası, 2006 Ulukapı Ö., İcra ve İflas Hukuku, 2001 Uyar T./Uyar A./Uyar, C., İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 3. Baskı, 2014, C:1 ; Olumsuz (Menfi) Tespit ve Geri Alma (İstirdat) Davaları, 4. Baskı, 2015 Üstündağ S., İcra Hukukunun Esasları, 2004 Yıldırım K., İcra Hukuku Ders Notları Yılmaz E., İcra Tazminatı (Konuralp Armağanı, C:2, 2009, s:732 vd.)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1