Türkiye Barolar Birliği Dergisi 137.Sayı

404 “İsviçre Medeni Kanunu’nun (ZGB’nin) Yetişkinlerin Korunmasına İlişkin Yeni Hükümlerinin ... Art. 554 Abs. 3 (3) Ölen kişi, yönetim kayyımlığı altında ise, başka türlü düzenle- me yoksa kayyım, mirası yönetmekle de yükümlüdür. SONUÇ: İsviçre Medeni Kanunu’nun Vesayet Hukukunu tamamen değiş- tiren ve 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren, Yetişkinleri Koruma Kanunun (Yeni Yetişkinlerin Korunması, Çocukların Korunması, Kişi- ler Hukuku ile ilgili) hükümleri, bu konuda 13 Ocak 2000 tarihli ulus- lararası alanda yetişkinlerin korunması hakkında La Haye Sözleşmesi hükümleri, Federal Almanya ve Avusturya Medeni Hukuklarındaki ve EU yönergelerindeki düzenlemeler, göz önünde tutularak ve de- ğerlendirilerek, ülkemizde de yasalaştırılmalıdır. 01 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu’nun Vesayet Hukukunu düzenleyen 396 ile 494 maddeleri arasında yer alan toplam (98) maddelerindeki halen yürürlükteki hükümlerin de, İsviçre Medeni Kanunu’nun 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren “Yetişkinlerin Korunmasına Yönelik olarak, Art.360 ile 456 düzenlen- miş bulunan toplam (96) maddeden ibaret yeni hükümleri dikkate alı- narak, yasama organı TBMM tarafından, TMK. hükümlerinde de deği- şikliğe gidilmesinin hukuken yerinde olacağı düşünülmektedir. Kaynakça Botschaft, Botschaft zur Änderung das schweizerischen Zivilgesetzbuches (Erwach- senenschutz, Personenrecht und Kindesrecht) Bern 28 Haziran 2006, Bundes Blatter (BBI), sayfa 7001 – 7196 Andrea Büchler/Christoph Häfeli, Audrey Leuba/Martin Stettler, Erwachsenenschutz, Bern 2013 Heinz/Hausheer/Thomas Geıser/ Regina E Aebi – Müller, Das neue Erwachenens- chutzrecht, 2. Auflage,Bern 2014 Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, Basler Kommentar Zum ZGB; Art. 298 N. 19- 20; 5. Auflage; Basel 2014 Margrith, Bıgler/Eggenberger/Roland, Fankhauser; Basler Kommentar zum ZBG I; 5 Auflage, Basel 2014 13 Ocak 2000 tarihli Uluslararası Alanda Yetişkinlerin Korunması Hakkında Den Haag Sözleşmesi (Sr .0.211.232.)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1