Türkiye Barolar Birliği Dergisi 139.Sayı

400 Türk ve İsviçre Hukuk Fakültelerinde Hukuk Öğretimi, Ders Programları ve Sınav Sistemleri 7. Test ve soru çözme yoluyla, hukuk fakültesi mezunu olan öğrenci- ler, hukuku öğrenemezler ve Hukuk mesleğini maalesef tam ola- rak eksiksiz ve hatasız icra edemezler. Yararlanılan Hukuk Fakültesi Yönetmelikleri Reglement über Prüfungen und Verleihung der Doktorwürde an der Juristischen Ab- teilung der rechts-und wirtschaftswisssenschaftlichen Fakultaet der Universita- et Bern, (27.Oktober 1955 -26.07.1968), Reglement über den Studiengang und die Prüfungen an der Juristischen Abtei- lung der rechts-und wirtschaftswisssenschaftlichen Fakultaet der Universitaet Bern,24 Juni 1971 Reglement über den Studiengang und die Prüfungen an der rechtswissenschaftlic- hen Fakultät der Universität Bern vom 21. Dezember 2000 (im folgenden Regle- ment 2000) Reglement über den Studiengang und die Prüfungen an der rechtswissenschaftlic- hen Fakultät der Universität Bern vom 24. April 2003 (im folgenden Reglement 2003) Reglement über das Bachelor- und das Masterstudium und die Leistungskontrollen an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern (Studienregle- ment RW [RSL RW]) Mit Änderung vom 14. Mai 2009, Reglement über das Bachelor- und das Masterstudium und die Leistungskontrollen an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern (Studienregle- ment RW [RSL RW]) vom 21. Juni 2007 mit Änderungen vom 14. Mai 2009 und vom 22. Mai 2014 Rahmenverordnung über den Bachelor- und Masterstudiengang sowie die Ne- benfachstudienprogramme an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich (vom 20. August 2012) Version 3.0 ( 21 Mayıs 2014 ) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği, 13 Ni- san 1964 tarih ve 11681 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 18.01.2004 tarihli ve 25350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 01.06.2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yönetmeliği, 08.08.2017 Tarih ve 30148 sayılı Resmi yayımlanmış bulunan Ankara Üniversitesi Ön- lisans ve Lisans Yönetmeliği, 21.09. 2011 tarih ve 27706 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan ve en son 21.02 2014 tarihli Resmi Gazete’de değişiklikleri yayımlanmış bulunan, İstanbul Üniversi- tesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliği

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1