Türkiye Barolar Birliği Dergisi 140.Sayı

424 İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Kurumun İşverene Rücu Hakkı Tozan Celal, “İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Kurumun Rücu Hakkı ve Sınırı”, Yaklaşım Dergisi, S. 172, Y. 2007, 175-177. A. Can Tuncay, “Kurumun İşverene Rücuu - Olayda Kaçınılmazlık Durumu”, Sicil İş Hukuku Dergisi , S. 4, Y. 2006, 183-188. Tuncay A. Can, Ekmekçi Ömer, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri , 18. Baskı, İstanbul 2017. Turan Ercan, “5510 sayılı Yasa Kapsamında Rücuan Tazminat Davaları”, Sicil İş Huku- ku Dergisi , S. 15, Y. 2009, s. 193-211. Turan Ercan, “AYM’nin 2003/10E, 2006/106K ve 23.11.2006 Tarihli Kararı Karşısında 506 Sayılı Kanunun 26. Maddesine Dayalı Rücuan Tazminat Davaları”, Sicil-İş Hukuku Dergisi , S. 6, Y. 2. Uygur Turgut, Borçlar Kanunu Şerhi , Seçkin Yayınları, 2012.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1