Türkiye Barolar Birliği Dergisi 141.Sayı

468 İşyerinde Radyasyona Maruz Kalabilecek İşçiler için Çalışma Süreleri ve İzin Hakkı Çelik Nuri, Caniklioğlu Nurşen, Canbolat Talat, İş Hukuku Dersleri,İstanbul 2018. Evren Kemal Öcal, İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı, Ankara 2016. Karacan Hatice, 4857 sayılı İş Kanunu’na Göre Normal Fazla Çalışma, İstanbul 2015. Narmanlıoğlu Ünal, Ferdi İş İlişkileri, İstanbul 2016. Olgaç Samet Can, “İş Hukukunda Şua İzin Alacağı Üzerine Yargıtay Kararları Işığında Genel Bir Değerlendirme”, TBB Dergisi 2015 (117), 337-362. Süzek Sarper, İş Hukuku, Ankara 2018. Terzioğlu Ali, Koç Yahya Kemal, “Radyasyon Riskine Tabi Çalışanlara, Çalışma Hayatında Sağlanan Haklar”, Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 2016, 247-253. Yıldırım Onur, “Sağlık Hizmetinde Sağlık Çalışanlarının Çalışma Koşulları Ve Sorunları”, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi, Türk Tabipler Birliği Yayınları, Nisan 2018,172-179.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1