Türkiye Barolar Birliği Dergisi 142.Sayı

452 KKTC’de Düzenleyici İşlemlerin Denetlenme(me)si Sorunu ve Buna Çözüm Yolu: İyi İdare Yasası Kaynakça Akıllıoğlu Tekin, “İnsan Hakları ve Yönetim Hukuku”, 2000 Yılında İdari Yargı Sem- pozyumu, Ankara, 2000 Azer Can, “KKTC İdari Yargısında İstinafa Genel Bir Bakış”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi , Ocak-Şubat / January-February, Yıl/Year:30, Sayı/Issue:128, 2017. Çolak İlker, “Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü”, e-akademi, S.39, 2005. Erhürman Tufan, Yüksek İdare Mahkemesi’nin Görev Alanı, Işık Kitabevi, 2013. Erhürman Tufan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İdari Yargılama Hukuku, Işık Ki- tabevi, 2012. Erkut Celal, İptal Davasına Konu Oluşturması Bakımından İdari İşlemin Kimliği, Da- nıştay Matbaası, 1990. Gözler Kemal, İdare Hukuku Cilt 1., Ekin, Bursa, 2003. Gözler Kemal, İdare Hukuku Dersleri, Ekin, Bursa, 2016. Günday Metin, İdare Hukuku, Ankara, 2011. Günday Metin, “1982 Anayasası’na Göre İdari Yargı Denetiminin Kapsamı ve Sınırla- rı”, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, I. Kitap, Ankara, 1990. Gürsel Meltem Kutlu, “İdare Hukuku Bağlamında Yönetime katılma ve İdare Hu- kukunun Sujelerinden Biri Olarak Bireyin Niteliğindeki Gelişim”, Yıldızhan Yayla’ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları no:6, 2003. Necatigil Zaim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Anayasa ve Yönetim Hukuku- nun Esasları, Işık Kitabevi, 2015. Onur Karahanoğulları, “İngiliz Hukukunda İkincil Yasama”, AÜSBF , C.50, 1995, S.3-4. Özbudun Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017. Öztürk Burak, Fransız ve Türk İdare Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı, Yetkin, Ankara, 2009. Yayla Yıldızhan, İdare Hukuku, Beta , Ankara, 2009.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1