Previous Page  12 / 497 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 497 Next Page
Page Background

11

sunuş

pozyumu” bu duyarlılığın artırılmasına bir katkı yapmak üzere plan-

lanmıştır. Kadın haklarının bilinmesi, kadınların hukuk alanındaki

meselelerinin ortaya konulması, tartışılması ve çözümler üretilmesi

bu alana önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu vesile ile “Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu” ile

gerçekleştirilen bu işbirliğinin mimarlarına; başta Türkiye Barolar

Birliği Başkanımız Prof. Dr. Sayın Metin Feyzioğlu olmak üzere sem-

pozyumun bilimsel sekreterliğini yapan ve bu kapsamda Fakültemiz

adına bütün süreçleri takip eden Doç. Dr. Sayın Süheyla Suzan Gö-

kalp Alıca’ya, kendisine yardım eden bütün araştırma görevlilerimize

ve sempozyuma Türkiye Barolar Birliği adına katkıda bulunan tüm

görevlilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sempozyuma bilimsel tebliğleri ile katkıda bulunan yerli ve ya-

bancı bütün akademisyenlere de özel teşekkür borcumuz vardır.

Sempozyuma oturum başkanlığı yaparak destek veren baro başkan-

larımıza, öğretim üyelerine ve tüm katılımcılara en içten teşekkür ve

saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Kadir Arıcı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı