Previous Page  497 / 497
Information
Show Menu
Previous Page 497 / 497
Page Background

496

Feminist Hukuk Teorisinde Metodoloji

Watkins Gloria, Feminizm Herkes İçindir, Çitlembik Yayınları, 2000, İstanbul

Gaarder Jostein, Sofi’nin Dünyası, Pan Yayıncılık, 15. Basım, Eylül 1996, İstanbul

Donovan Josephine, Feminist Teori Amerikan Feminizminin Entelektüel Gelenekle-

ri, İletişim Yayınları, Çev. Aksu Bora, Meltem Ağduk Gevrek, Fevziye Sayılan, 1.

Baskı, 1997, İstanbul

Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, 1999, İstanbul

Frug Mary Joe, Postmodern Legal Feminism, Routledge, 1992, America

Acker Joan; Barry, Kate, Esseveld, Johanna, “Objektivity and Truth”, in: Beyond Met-

hodology, Editors Fonow, Margaret Mary; Cook, Judith A., Indıana Universıty

Pres, 1991, America

Reinharz Shulamit, “Feminist Interview Research”, Feminist Methods in Social Rese-

arch, Oxford University Press, 1992, New York

Jayaratne Toby Epstein, Stewart, Abigail J., “Quantitative and Qualitative Methods

in The Social Sciences- Current Feminist Issues and Practical Strategies”, in:

Beyond Methodology, Editors Fonow, Margaret Mary; Cook, Judith A., Indıana

Universıty Pres, 1991, America

Mies Marie, “Feminist Araştırmalar için Bir Metodolojiye Doğru”, Kadın Araştırma-

larında Yöntem, Sel Yayıncılık, 1995, İstanbul, s.36.

Mies Maria, “Women ‘s Research or Feminist Research?”, Beyond Methodology, edi-

ted by Fonow, Margaret Mary/Cook, Judith A, Indiana University Press, 1991,

America

Durakbaşa Ayşe, “Feminist Tarih Yazımı Üzerine Notlar”,

Kadın Araştırmalarında Yön-

tem

, der. Çakır, Serpil/Akgökçe, Necla, Sel Yayıncılık, 1995, İstanbul

Berktay Fatmagül, Tarihin Cinsiyeti, Metis Yayınları, 1. Basım, Eylül 2003, İstanbul

Mossman Mary Jane, “Feminism and Legal Method: The Difference It Makes”, in:

Feminist Legal Theory, edited by, D. Kelly Weisberg, Temple Unıversıty Pres,

1993, Philadephia

Uzun Ertuğrul, Hukuk Metodolojisinin Sorunları, Nora Yayınları, İstanbul, 2016

Bartlett Katharine T., “Feminist Legal Methods”, in: Feminist Legal Theory, edited by,

D. Kelly Weisberg, Temple Unıversıty Pres, 1993, Philadephia

Dahl Tove Stand, Women’s Law, An Introduction to Feminist Jurisprudence, transla-

ted by, R. L. Craig, Norwegian University Press, 1987, Norway

Finley Lucinda M., “Breaking Women’s Silence in Law: The Dilemma of the Gendered

Nature of Legal Reasoning”, in: Feminist Legal Theory, edited by, D. Kelly Weis-

berg, Temple Unıversity Pres, 1993, Philadephia

MacKinnon Catharine A., Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, çev. Türkan Yöney,

Sabir Yücesoy, Metis Yayınları, Ocak 2003, İstanbul