Previous Page  9 / 497 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 497 Next Page
Page Background

8

başkan’dan

Şimdi görevimiz; vatanımızın, çocuk ve kadın istismarından kur-

tulmasını sağlamak; bu istismarcıları vatanımızdan söküp atmaktır.

İstismara karşı mücadeleye, Milli Mücadele ruhuyla şahlanmaktır.

Kadın kimsenin malı değildir. Ne kocasının, ne babasının, ne bir

başkasının… Anlamak istemeyenlere de bunu anlatacağız.

Bu ülkenin, her siyasi düşüncesinden, her inançtan, etnik köken-

den, mezhepten, sosyal katmandan kadınları birleşip çocuk istismar-

cılarına af getiren skandal kanun önergesini çöpe atmadı mı? Kadınlar

başardı bunu. Kadınların gücünü tüm dünya gördü. Bu gücü unutma-

yacaksınız, bu gücü hiç kimseye unutturmayacaksınız.

Ben, avukat kadınların da gücünü gördüm. Beş yılda on binler-

ce şiddet mağdurunu kurtaran Gelincik Projesi’nde gördüm bu gücü.

Binlerce anneye elini uzatan Hayat Ağacı Projesi’nde gördüm avukat

kadınların gücünü. Mehmedim Projesi’nde şehit analarını sarıp sar-

malarken gördüm. Tecavüzcüleri, çocuk istismarcısı sapıkları, kadın-

ları döverek erkekliklerini ispatlamaya çalışan zavallı yaratıkları mah-

kemede tirtir titretirken gördüm avukatların gücünü.

Ve Türkiye’nin çelik gibi kadınlarına sesleniyorum: Siyasetçisiyle,

gazetecisiyle, eğitimcisiyle, yargısıyla, sivil toplumuyla, topyekun bir

seferberlik başlatalım. Kadına karşı şiddeti, ayrımcılığı, istismarı bu

topraklardan söküp atalım.

Türkiye Barolar Birliği olarak kadına yönelik şiddetle mücadele-

nin öncüsü olmaya devam edeceğiz. Biz de buna söz veriyoruz. Çünkü

biliyoruz ki, bir kadın gittiğinde hayattan her şey gider, dostluk gider,

insanlık gider, aydınlık gider. Ve bir kadın geldiğinde hayata, hürriyet

gelir, aydınlık gelir, renk gelir, can gelir.

Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın kökünü kazıyacağız. Söz ve-

riyorum size; kadının emeğinin, bedeninin, kimliğinin sömürülmesi-

nin kökünü kazıyacağız. Ve yürekten kadınlara inanarak söylüyorum:

Kadınlar başaracak, Türkiye başaracak.

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU

Türkiye Barolar Birliği Başkanı