Türkiye Barolar Birliği Dergisi 146.Sayı

328 İsviçre Birleşme Kanunu (FusG) İle TTK’da Düzenlenmiş Bulunan Şirketlerin ... cari siciline tescilinden önce katılan şirketlerden birisinin katkısı, fahiş derece güçleşmiş ve diğer şirketin ise edimleri, daha üstün menfaat sağlar duruma gelmişse, bu gelişmeler taraflar arasındaki sözleşme adaletini ve edimler arasında aşırı bir değersizliğe yol açmışsa, doğru- luk ve dürüstlük kuralına dayanan sözleşmelerin “clausule rebus stan- tibus” ilkesi gereğince, talep üzerine hâkim tarafından değişen şartları uygulanması imkânı ortaya çıkabilir. Hâkim önceden ön görülemeyen şartlara bağlı olarak sözleşmeyi değişen hal ve şartlara uygulanması kararı verebilir veya talep üzerine sözleşmeyi feshedebilir. TBK m. 138 uyarınca aşırı ifa güçlüğü nedeniyle sözleşmeyi feshedebilir veya karşı taraf sözleşmeden dönebilir. 24 X. Tarafların Sözleşme ile Üstlenen Borçların İfasını Talep Etme Hakları Tarafların birleşme, bölünme ve malvarlığı devri sözleşmesi ile üstlendikleri edimleri gereği ifa etmeleri halinde, yani zamanında ve sözleşmedeki şartlara uygun ifa etmediklerini ve ifanın Art.97 OR ve devamı hükümleri ile TBK m. 112 ve devamı hükümleri uyarınca edimleri, muacelliyet tarihinden itibaren alacaklı sıfatına haiz şirket- lerin; aynen ifayı talep etme veya ifanın geçekleşmemesi nedeniyle ortaya çıkan müspet zararın tazminini talep etme veya sözleşmeyi fes- hedip ortaya çıkan menfi zararlarının tazminin talep etme haklarına sahiptir 25 . Kaynakça Kaplan İbrahim, Borçlar Hukuku, 6. Bası, Ankara 2012 Kaplan İbrahim, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, 3.Bası, Ankara 2013 Luginbühl Jürg A., Zürcher Kommentar; Art. 12, Zürich 2004 Meıer Andreas, Zürcher Kommentar zum FusG; Art. 36, Zürich 2004 Meier – Dieterle Felix, C., Zürcher Kommentar zum FusG ; Art.105-108;Zürich 2004 Sımonı Fabiana Theos, Fusions-, Spaltungs- und Vermögensübertragungsverträge Wolf Mattias, Basler Kommentar zum FusG; Art.12; Zürich 2014 aus Sicht der Gesellschaft und der Gesellschafter ; SZW 2017; S.409 vd. 24 İbrahim Kaplan, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, 3.Bası, Ankara 2013, s. 111 ve 153 arasındaki metinler. 25 İbrahim Kaplan, agk. s. 16 ve 140 - 144 arası metinler

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1