Previous Page  457 / 457
Information
Show Menu
Previous Page 457 / 457
Page Background

456

Güney Çin Denizi Tahkiminde Hakemlik Mahkemesi’nin İnsanlığın Ortak Mirası ...

Pazarcı Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap, Gözden Geçirilmiş 7. Baskı,

Turhan Kitabevi, 2003.

Sands Philippe, Hukuksuz Dünya, Küresel Kuralları Koymak ve Yıkmak, (Çev. Bilge

Firuze Çallı), Alfa, 2016.

Symmons Clive Ralph, The Maritime Zones of Islands in International Law, Martinus

Nijhoff Publishers, 1979.

Toluner Sevin, Milletlerarası Hukuk Dersleri, Devletin Yetkisi (Yer ve Kişiler Bakı-

mından Çevresi ve Niteliği), Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı, Beta, 1996.

Başvuru ve Karar ve Metinleri

Arbitration Under Annex VII of United Nations Convention On The Law Of The Sea,

Republic of the Philippines V. People’s Republic of China, Memorial of the Phi-

lippines, Volume: 1, 30 March 2014,

http://www.pcacases.com/pcadocs/Memo-

rial%20of%20the%20Philippines%20Volume%20I.pdf, (1.10.2016)

PCA Case No: 2013–19, In The Matter Of The South China Sea Arbitration –before –

An Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII To The 1982 United Nations

Convention On The Law Of The Sea, –between– The Republic Of The Philippi-

nes –and– The People’s Republic Of China, Award On Jurisdiction And Admis-

sibility, 29 October 2015

https://pcacases.com/web/sendAttach/1506

(1.10.2016)

PCA Case No: 2013–19, In The Matter Of The South China Sea Arbitration –before –

An Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII To The 1982 United Nations

Convention On The Law Of The Sea, –between– The Republic Of The Philippi-

nes –and– The People’s Republic Of China, Award, 12 July 2016, http://www.

pcacases.com/pcadocs/PH-CN%20-%2020160712%20-%20Award.pdf

Diğer Internet Kaynakları

1994 Anlaşması,

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindxAgree.

htm (23.11.2016).

http://www.un.org/depts/los/reference_files/status2010.pdf

(23.11.2016).