Previous Page  7 / 393 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 393 Next Page
Page Background

263 Arif Barış ÖZBİLEN

Üst Hakkı İradı ve Bu İradın Ödenmesine İlişkin Alacağın Güvencesi Olarak

Kanunî İpotek Hakkı /

Building Right Remuneration and Statutory Charge as the

Guarantee of the Claim Related to the Payment of this Remuneration

311 Onur ŞAHİN

Kefalet ve Bağımsız Garanti Sözleşmelerinin Sona Erme Halleri /

Termination of

Surety and Guarantee Contracts

339 Hakkı Mert DOĞU

Kıbrıs Spor Hukuku’nda Teknik Adam Sözleşmesi /

Technical Director Contract

for Sports Law in Cyprus

363 Tolga AKAY

Osmanlı Devleti’nde Marka Hukukunun Gelişimi /

The Development of Trade Law

in the Ottoman State