Previous Page  9 / 393 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 393 Next Page
Page Background

Başkan’dan

8

Darbe girişimi; Devlete bağlı sağduyulu ve milli asker ve polisle-

rin, iktidar ve muhalefet partileri ile yurt çapında yaygın demokra-

tik kitle örgütlerinin, medyanın, Türkiye Barolar Birliği’nin, istisnasız

tüm Baroların ve elbette vatandaşlarımızın kararlılıkla karşı durması

sonucunda engellenmiştir.

Bundan sonra yapılması gereken, devletin içinde yuvalanmış olan

bu terör örgütünün hukuk çerçevesinde ve ivedilikle devlet yapısın-

dan ayıklanmasıdır.

Hain darbe girişiminin, hiçbir şekilde milli ordumuza leke sürme-

sine izin verilemez. Bu noktaya nasıl gelindiğinden dersler alınarak,

yargı, polis, ordu ve tüm devlet bürokrasisinde liyakat sistemi hayata

geçirilmelidir. Darbe teşebbüsünden haberi olmayan ve sadece emir

aldığı için kışlasından çıkan erlerimiz hakkında uygulanan özgürlük

kısıtlamalarına ise bir an önce son verilmelidir.

Bütün terör örgütleri karşısında olduğu gibi adı geçen terör örgü-

tüne karşı da devletin en etkili gücü, hukuk kurallarına uygun dav-

ranmaktan kaynaklanan meşruiyetidir. Bu sebeple, terörle mücadele-

de kalıcı başarı sağlanması için soruşturma ve kovuşturmaların adil

yargılama kuralları çerçevesinde yürütülmesi zorunludur. Avukatla-

rın, şüphelilerle görüşme ve ifadeler alınırken hazır bulunma yetkileri

başta olmak üzere savunma yetkilerini kullanmaları engellenmemeli,

engelleyenler hakkında işlem yapılmalıdır.

Darbeciler başarılı olsalardı yok sayacakları adil yargılama ku-

ralları, darbeye kalkışan terör örgütünün mensubu olduğu iddia edi-

lenler hakkında eksiksiz uygulanmalıdır. Bu, hukuk devleti olmanın

vazgeçilmez şartıdır. Yapılan soruşturmaların şaibesiz olması ancak

böyle sağlanabilir ve ancak bu şekilde halkımızın tamamı, açılacak

davaların ve verilecek hükümlerin önceki dönemdekinin aksine birer

kumpas olmadığına inanabilir.

Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye’nin bütün Baroları olarak, Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi’ne, kamu kurumlarına, polis, asker ve si-

vil vatandaşlarımıza yapılmış bu saldırıyı; Türkiye Cumhuriyeti

Anayasası’nda demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olarak ifade-

sini bulan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yapılmış bir saldırı olarak gö-

rüyoruz.