Previous Page  405 / 405
Information
Show Menu
Previous Page 405 / 405
Page Background

404

Avukatın “Özen Yükümlülüğü” (Av. K. M. 34; TBK.m.506/Iıı) ve “Görevi Kötüye Kullanma Suçu”

- Şikayetçi …. tarafından imzalanıp sanık Av. ….’ya verilmiş olan

….. tarihli İBRANAME BELGESİ de, sanık avukatın aklanması için ye-

terli bir kanıttır.

Keza, …. Baro Başkanlığı’nın -09.07.2015 tarihinde oybirliği ile

alıp hem şikayetçi …’ya ve hem de … C. Başsavcılığı’na tebliğ etmiş

olduğu- ‘KOVUŞTURMAYA MAHAL OLMADIĞI’ na ilişkin karara

her iki tarafça da on gün içinde itiraz edilmemesi üzerine ….. tarihin-

de kesinleşmiş olması da sanık Av……. bakımında onun lehine kabul

edilmesi gereken bir kanıttır………