Previous Page  9 / 457 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 457 Next Page
Page Background

8

Başkan’dan

Bu sebeple 16 Nisan’da gerçekleştirdiğimiz halk oylaması, süreciyle ve

sonucuyla hepimizin içine sinmeliydi. O gün ‘evet’ diyen de, ‘hayır’

diyen de, yani hepimiz, bugün aynı ülkede yaşamaya devam ediyo-

ruz. Birimizin sorunu diğerimizi de ilgilendiriyor. Birimiz mutsuzsak

diğerimiz mutlu olamayız.

Peki, hali hazırda durum nedir?

1. Milletin en az %50’si Anayasa değişikliği paketinin içeriğinin an-

latılması noktasında sürecin adaletsiz yürütüldüğünü, devletin

tüm gücüyle ‘evet’ propagandasına dahil olmasının eşitliği orta-

dan kaldırdığını düşünüyor. Bu sebeple kırgın. Sürecin adil yürü-

düğünü düşünenler varsa, en azından bu kırgınlığı objektif olarak

tespit etmek ve önemsemek zorundadır. Yakın tarihimize bir göz

atalım. Halk oylamasında yüzde 60’ın üzerinde çoğunlukla kabul

edilen 1961 Anayasası, yazım sürecinde bir kesimi dışladığı için

uzun ömürlü olmamıştı. Halk oylamasında yüzde 90’ın üzerinde

çoğunlukla kabul edilen 1982 Anayasası da yazım sürecinde geniş

toplum kesimleri dışlandığı, halk oylaması sürecinde ise tek taraflı

propaganda yapıldığı için milletçe benimsenmemiştir.

2.

Milletin en az %50’si Anayasa değişikliğinin, sadece hükümet

sistemi değişikliğine değil, rejim değişikliğine yol açacağını, de-

mokratik hukuk devletinin çok ama çok büyük bir darbe aldığını

düşünüyor. Bu sebeple çok ama çok kaygılı. Bu değişikliğin rejim

değişikliği olmadığını düşünenler, Milletin en az yarısının duydu-

ğu bu kaygıyı objektif olarak tespit etmek ve önemsemek zorun-

dadır.

3.

Milletin en az %50’si halk oylamasının usulsüzlüklerle sakatlan-

dığı, sandığın güvenilmez hale geldiğini düşünüyor. Bu sebeple

öfkeli ve gelecekten kaygı duyuyor. Halk oylamasının üzerinde

en küçük bir gölge dahi bulunmadığını düşünen varsa da, Mille-

tin en az yarısının bu duygusunu objektif olarak tespit etmek ve

önemsemek zorundadır.

Kaldı ki;

a)

Seçim Kanunu’nun 101. maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi hiç-

bir farklı yoruma izin vermeyecek kadar açıktır: Arkası mü-

hürlü olmayan oy pusulaları geçersizdir.