Previous Page  7 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 405 Next Page
Page Background

261 Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY

Asgari Alım Taahüdü İçeren Bayilik Sözleşmelerinde Cezai Şart-Yargıtay Hukuk

Genel Kurulu’nun 16.01.2013 Tarihli Kararı Üzerine Düşünceler /

Contractual

Penalty Clauses in Distribution Contracts- Thoughts on the Decision of the Turkish

Court of Cassation General Asssembly Dated 16

Th

Of January, 2013

295 M. Gökhan TÜRE / Oğuzhan TÜRE

Hekimin Hizmetten Çekilme Hakkı /

Physician’s Right to Refuse Treatment

347 İbrahim ERTUĞRUL

6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Sonrasında Bireysel İş

Hukukunda Kıdem Tazminatı Meselesine Bir Bakış /

A Review of Severance Pay in

Individual Labour Law After Enactment of Law No. 6701 on Turkey Human Rights

and Equality Institution

MAKALELER

/ ARTICLES

373 Talih UYAR

Avukatın “Özen Yükümlülüğü”(Av. K. M. 34; TBK.m.506/III) ve “Görevi Kötüye

Kullanma Suçu” (TCK. M. 257/2)