Previous Page  9 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 405 Next Page
Page Background

8

Başkan’dan

- Sosyal medyaya yönelik kabul edilemez kısıtlamaların kaldı-

rılmasında;

- F tipi suç örgütünün ele geçirdiği yargı eliyle seçilmiş hükü-

mete yönelik operasyonun iç yüzünün ortaya çıkarılmasında;

- Yolsuzluk soruşturmalarına zarar vermeye yönelik yapılan

Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliğinin iptalinde;

- Maden facialarında mağdurların yanında;

- Şiddet mağduru kadınlar, istismar mağduru çocuklar, uyuş-

turucu batağına sürüklenen gençlerimiz için verdiğimiz mü-

cadelede;

- Bölücü terör örgütünün kökünü kazımak için devlet aklıyla

mücadele edilmesi adına ısrarla yaptığımız uyarılarda;

- 15 Temmuz kalkışmasının daha ilk saatlerinde aldığımız ka-

rarlı tutumda;

- OHAL’in baskı aracı olarak kullanılıp, temel hak ve özgürlük-

lerin ölçüsüz kısıtlanmasına karşı duruşumuzda;

- 80 milyon vatandaşımızı adalet paydasında buluşturmak, her

vatandaşımızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla güven

ve gurur duymasını sağlamak için tüm Türkiye’yi defalarca

dolaşarak halkımızı bilgilendirmek için yaptığımız faaliyet-

lerde;

- Yargıyı tam anlamıyla bağımlı hale getireceğini düşündüğü-

müz son anayasa değişikliği paketinin içeriğine dair halkımızı

bilgilendirmek için yorulmak nedir bilmeden yürüttüğümüz

çalışmalarda önceliğimiz daima Türkiye Cumhuriyeti Devleti

ve Türk Milleti oldu.

3. Amacımız, vatandaşlarımızın hukuki güvenlik içinde, çoğulcu

- demokratik bir refah devletinde yaşamasıdır. Yolumuz ise, ilk

günden bugüne ve son nefesimizi verinceye kadar, Atatürk’ün

ışıklı, akılcı, bilimci, gerçekçi yoludur.