Previous Page  8 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 405 Next Page
Page Background

başkan’dan

1. Türkiye Barolar Birliği’nin Türkiye’de hukuk devletinin inşası, va-

tandaşlarımızın hak ve hürriyetlerinin güvenceye kavuşturulma-

sı için yılmadan yürüttüğü mücadele, Milletimizin ve meslektaş-

larımızın malumlarıdır.

2. Sadece bir kaç örnekle hatırlayalım:

- Ergenekon, Balyoz, Odatv, Casusluk gibi F tipi örgütün arka-

sına siyasi destek alarak kurguladığı kumpas davaların çöker-

tilmesinde;

- 2010 Anayasa değişikliği sürecinde, anayasa paketinin amacı-

nın yargıyı ele geçirmek olduğunun halkımıza, “yetmez ama

evetçi” kanaat önderlerine rağmen anlatılmasında;

- Özel görevli mahkemelerin kaldırılmasında ve başta Türk

Ordusu’nun şerefli subayları olmak üzere vatanseverlerin tu-

tulduğu zindanların kapılarının açılmasında;

- Baskıya ve hukuksuzluğa karşı en içten, en samimi bir tepki

olan, Gezi protestolarının silahsız saldırısız, provokatörsüz

kısmında masum insanların polis şiddetine karşı korunma-

sında ve polis teşkilatının da manevi kişiliğinin itibarının mü-

dafaasında;

- Sözde açılım günlerinde, bunun bir toplumsal barış süreci

değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin teslimi ve parçalanmasının

adımları olduğunun anlatılmasında;

ADALET MÜCADELESİ...