Previous Page  7 / 437 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 437 Next Page
Page Background

263 Ayşe EROL SARIYEV

Veteriner Hekimin Sözleşme Dışı Sorumluluğu/

The Non-Contractual Liability of

Veterinary

299 Özgür OĞUZ / Özge DOĞAN

Türk İş Mahkemelerinde Yargılama Usulü /

Proceeding in Turkish Labour Courts

317 Muhammed Sabır FIRAT

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçesi ve Sosyal Güvenlik Açıkları /

The

Budget of Social Security Institution and the Shortage of Social Security in

Turkey

339 Ceren Zeynep PİRİM

Uluslararası Hukukta Manevi Zarar /

Moral Damage in Public International Law

375 Ekin ÖMEROĞLU

Taşınmazların Kiralanmasına İlişkin Sözleşmelerin Uygulanacak Hukuk,

Milletlerarası Yetki ve Milletlerarası Tahkim Bakımından Türk Hukukundaki

Yeri /

Immovable Tenancy Contracts in Terms of Applicable Law, International

Jurisdiction and International Arbitration under the Turkish Law

MAKALELER

/ ARTICLES

397 Deniz AKÇAY

AİHM’in Perinçek Kararı: “Soykırım İnkârı”/İfade Özgürlüğü İkileminin

Aşılabilirliği