Previous Page  9 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 405 Next Page
Page Background

8

Başkan’dan

Türkiye Barolar Birliği’nde bir bilgisayar programı arayüzü hazır-

layarak karşılaştırmalı, notlu, açıklamalı çalışmamızı 100 bin avukat

meslektaşımızın bilgi ve madde madde görüşüne sunduk. Çünkü bi-

zim bu görevde bulunmamızın temel sebebi vatandaşlarımızın huku-

kunu savunan avukatları desteklemek idi. Öyleyse meslektaşlarımızın

bu kadar hayati bir konuda hem bilgilendirilmeleri hem de görüşleri-

nin alınmasına ihtiyaç vardı. Meslektaşlarımızdan 20 binin üzerinde

yorum geldi. Meslektaşlarımızın çok büyük bir çoğunluğunun görüşü

Anayasa değişikliği paketinin, hukuk devletinin, adil yargılamanın

ve demokratik düzenin vazgeçilmezi olan kuvvetler ayrılığına zarar

verdiği yönündeydi.

Tamamen gönüllülük esasına dayanarak bir görev gücü olarak

oluşturduğumuz çalışma grubumuz her gün bir araya geldi.

Süreç içinde izleyeceğimiz stratejiyi, yöntemi ve üslubu belirledik.

Umutsuzluğa ve yılgınlığa kapılmış geniş toplum kesimlerine umut

vermeliydik. “Hayırda umut var” mesajını her cümlemizin ana fikri

yaptık. Söylem ve görsellerimizi bu şekilde belirledik.

Bu şekilde belirlediğimiz dil ve üslubun zaman içerisinde toplum-

da büyük bir kabul gördüğünü, herkes tarafından kullanılmaya baş-

landığını, Türkiye’nin her yerinde yanmaya başlayan çoban ateşlerinin

bu şekilde birleştiğini mutlulukla gözlemledik.

Her aşamada elbette TBB Yönetim Kurulumuzun görüş ve değer-

lendirmelerini alarak ilerledik Özellikle baro başkanlarımızdan, TBB

delegelerinden ve tüm meslektaşlarımızdan gelen bilgi ve önerilere

göre sürekli kendimizi yeniledik.

TBMM’deki tüm milletvekillerine birer mektup göndererek Ana-

yasa değişikliğinin Türkiye’nin üstün menfaatleri gözetilerek geri çe-

kilmesi gerektiğini ifade ettik.

Komisyon ve Genel Kurul’daki tartışmaları takip ettik. Maalesef

gördük ki çoğu milletvekilimizin paket hakkında derinliğine bilgisi

yoktu. Teklifin Genel Kurul’dan geçeceğini anladık ve Yönetim Kurulu

kararıyla dedik ki; Milletimizi bilgilendirmek için sahaya çıkıyoruz.

İlk olarak değişiklik teklifinin ülkemiz ve Milletimiz açısından içerdi-

ği büyük tehditleri açıklayan bir iki dakikalık sosyal medya videoları