Previous Page  10 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 405 Next Page
Page Background

9

Başkan’dan

çektik. İlk videomuz, Türkiye’de ilk olmasının da etkisiyle 38 milyon

vatandaşımıza ulaştı. Bugüne kadarki tüm çekimlerimiz birkaç yüz

milyon kere seyredildi. Ayrıca değişikliği en basit şekilde anlatmak

üzere sosyal medya animasyonları hazırladık ve paylaştık. Bütün bun-

ların çok etkili olduğunu, milli davanın etrafında milyonlarca vatan-

daşımızın kenetlendiğini gururla gördük.

Çalışma grubumuzda; zaman, imkan ve en üst fayda değerlendir-

mesi yaparak gidilecek şehirleri, ilçeleri, beldeleri belirledik.

“Hayır” kelimesine umut yüklemesi yapan logomuzu gönüllü uz-

manlara çizdirdik. Örnekleri, anahtar kelimeleri, sloganları yazdık.

Kendimizi, gelen milyonlarca sosyal medya ve saha geribildirimleriy-

le sürekli test ettik.

Toplumun her kesimine hitap edebilmemiz gerekiyordu. Bunun

için güven veren Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin menfaati söz konusu

olduğunda her türlü baskıya göğüs gerebileceğini ispatlamış, partisel

ve kişisel menfaatleri elinin tersiyle itmiş kişilerle yürümek zorunday-

dık. Prof. Dr. Süheyl Batum’u aradık. Sayın Cumhurbaşkanımızın pek

çok danışmanı var, siz de halkımızın danışmanı olup bizimle yola çı-

kar mısınız dedik. Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nu aradık. Bizimle ülkeyi

karış karış gezer misiniz dedik. Levent Gültekin’i aradık. Bizimle yol-

lara düşer misiniz dedik.

Bu Anayasa değişikliğini sakıncalı ve tehlikeli bulan binlerce mes-

lektaşımızı ve vatandaşımızı, saha ve sosyal medya çalışması için bil-

gilendirdik, çalışmamıza ortak ettik.

Aynı zamanda sosyal medyada bir canlı yayın strateji ve altyapısı

oluşturduk. Bu sayede ülkenin herhangi bir yerindeki bir kahvehane-

de 50-100 vatandaşımızla yaptığımız sohbetlerin dahi milyonlarca ki-

şiye ulaşmasını sağladık.

Çok basit anlatımlı bir broşür hazırladık, barolarımıza gönderdik,

kamuoyunun da bilgisine sunduk. Vatandaşlarımız bu broşürü kendi

imkanlarıyla bugüne kadar yüz binlerce belki de milyonlarca bastırıp

dağıttılar.

Üniversitelere ulaştık, gençlerle kucaklaştık. Onları çalışmanın

asli unsuru haline getirdik.